Skip to content

4 gasten, 44 dagen, 11 landen, 18 vluchten, bijna 50.000 kilometer, 2 camera’s en bijna een terabyte aan camera footage. Prima ingrediënten voor 3 shortfilms gebaseerd op de verschillende concepten movement, leren en eten… in één woord; op zich best wel prima vet!